Co drugi trzydziestolatek żyje na kredyt.

Najmocniej zadłużoną grupą wiekową są osoby w przedziale 32-46 lat. Ponad połowa, bo aż 58% tej grupy wiekowej rodaków posiada zaczerpnięty kredyt w banku. Osoby w tym przedziale wieku stanowią także najobszerniejszą grupę wśród kredytobiorców mających kredyt mieszkaniowy, ma go ponad połowa osób w tym wieku – wynika z danych BIK. W przedziale wiekowym 32-46 lat, kredyt lub inne zobowiązanie ma prawie sześć na dziesięć osób. Jest to wskaźnik o 10 pkt. procentowych wyższy od średniej dla całości populacji. Kredyty mieszkaniowe ma z kolei niemal co drugi Polak z tej grupy wiekowej (54%). Najmniej zadłużone są osoby urodzone o dziesięć lat wcześniej niż trzydziestolatkowie. Z grona Polaków w wieku 18-31-letnich, zaledwie co trzecia (31%.) osoba ma jakiś kredyt. Stosunkowo niska aktywność kredytowa w tej grupie to pochodna skromnych zarobków wśród młodych ludzi, wpływających na niską zdolnością kredytową.

Warto dodać, iż nawet po skończeniu nauki, wysoki procent młodych nie ma ochoty bądź nie posiada możliwości podjęcia pracy na etacie, działając na podstawie umów o dzieło lub zlecenia, co komplikuje zaciąganie kredytów opowiada profesor Waldemar Rogowski z BIK. Z kredytów na kartach kredytowych korzystają najczęściej osoby w wieku 32-46 lat (39% z nich posiada w portfelu kartę kredytową) oraz osoby w wieku 47-65 lat (36%). Także osoby z tych przedziałów wiekowych mają najwyższe średnie limity na kartach (ponad 7 tysięcy złotych). Najmniej chętnie (8%) korzystają z kart kredytowych osoby starsze w wieku powyżej 65 lat, oni też mają stosunkowo niskie średnie limity na kartach kredytowych (4,3 tysięcy złotych).

 

Źr: egospodarka.pl